ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ

Κλιμάκιο Έμπειρων, Αναγνωρισμένων Εκτελωνιστών με μεγάλη εμπειρία στις Διεθνείς οικονομικές συνθήκες και διακρατικές συμφωνίες.

Η καθημερινή ενημέρωση επί των Διεθνών Τελωνειακών Διαδικασιών / Φορολογικής Νομοθεσίας και η συνεχής εναρμόνιση των εισαγωγών βάσει των Διεθνών προτύπων, αποτελούν την απόλυτη εγγύηση για οποιοδήποτε εμπορικό εγχείρημα ή άνοιγμα στις παγκόσμιες αγορές.

 
 

 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΩΝ

Ερευνούμε την παγκόσμια αγορά  και σας προτείνουμε νέα προιόντα τα οποία σας ενδιαφέρουν.

Η Focus Trade έχοντας εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες συνεργασίας με κατασκευαστές και εργοστάσια παραγωγής.

Η Focus Trade θα φροντίσει για τις διαδικασίες εισαγωγής, την ασφαλή μεταφορά, τον εκτελωνισμό και την έγκαιρη αποστολή των προιόντων, στην έδρα της επιχείρησής σας.

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Όλα τα προιόντα των πελατών μας, αποθηκεύονται στις ασφαλείς και απόλυτα φυλασσόμενες αποθήκες μας.

Το δίκτυο διανομών της εταιρείας μας καλύπτει όλη την Ελλάδα καθώς επίσης και την Ε.Ε.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τακτικά δρομολόγια ανά εβδομάδα από Τουρκία με πλήρη ιχνηλασιμότητα καθ όλη την διάρκεια των διαδικασιών εισαγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής των προιόντων στους τελικούς παραλήπτες.

έχοντας εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες συνεργασίας με κατασκευαστές και εργοστάσια παραγωγής, σας παρέχει την δυνατότητα και των απευθείας παραγγελιών, μέσω της ειδικής σελίδας "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ", σε πολύ συμφέρουσες τιμές χονδρικής.

Η Focus Trade θα φροντίσει για τις διαδικασίες εισαγωγής, την ασφαλή μεταφορά, τον εκτελωνισμό και την έγκαιρη αποστολή των προιόντων, στην έδρα της επιχείρησής σας.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Τακτικά δρομολόγια ανά εβδομάδα από Τουρκία με πλήρη ιχνηλασιμότητα καθ όλη την διάρκεια των διαδικασιών εισαγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής των προιόντων στους τελικούς παραλήπτες.

έχοντας εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες συνεργασίας με κατασκευαστές και εργοστάσια παραγωγής, σας παρέχει την δυνατότητα και των απευθείας παραγγελιών, σε πολύ συμφέρουσες τιμές χονδρικής.

Η Focus Trade θα φροντίσει για τις διαδικασίες εισαγωγής, την ασφαλή μεταφορά, τον εκτελωνισμό και την έγκαιρη αποστολή των προιόντων, στην έδρα της επιχείρησής σας.

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Όλα τα προιόντα των πελατών μας, αποθηκεύονται στις ασφαλείς και απόλυτα φυλασσόμενες αποθήκες μας.

Το δίκτυο διανομών της εταιρείας μας καλύπτει όλη την Ελλάδα καθώς επίσης και την Ε.Ε.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τακτικά δρομολόγια ανά εβδομάδα από Τουρκία με πλήρη ιχνηλασιμότητα καθ όλη την διάρκεια των διαδικασιών εισαγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής των προιόντων στους τελικούς παραλήπτες.